Chuyên môn

ĐOÀN KIỂM TRA

ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA TOÀN DIỆN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

Thực hiện Quyết định số của phòng GD&ĐT Đức Thọ đoàn kiểm tra toàn diện Bậc học mầm non đã về kiểm tra toàn diện trường mầm non Thị Trấn. Đoàn kiểm tra gồm có 6 đồng chí: Đ/c Thái Thị Minh Hồng - P. trưởng phòng; đ/c Phan Thị Kim Hoa - Chuyên viên bậc học mầm non; đồng chí Hồ Thị Xuân, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Anh Xuân, Phạm Thị Hồng Lĩnh là các đồng chí Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non trong huyện. Đồng chí chuyên viên thay mặt đoàn kiểm tra đọc Quyết định kiểm tra, phân công các thành viên trong đoàn kiểm tra hồ sơ nhà trường, dự giờ 4/24 giáo viên. Đồng chí Kim Hoa kiểm tra hồ sơ bán trú, hồ sơ chuyên môn 2 hiệu phó, kiểm tra tỷ lệ trẻ về phổ cập, chuyên cần tại thời điểm kiểm tra; Đồng chí Hồ Thị Xuân kiểm tra hồ sơ nhà trường, hồ sơ hiệu trưởng; Các đồng chí còn lại kiểm tra toàn diện 4 giáo viên về hồ sơ cô - trẻ, dự 3 hoạt động của buổi sáng.